Over Stichting The Dream Factory

Op deze pagina je lees over de doelstelling, doelgroep, bestuur en beloningen van Stichting The Dream Factory. Zo weet je precies waar wij ons op richten.

Onze doelstelling

De stichting heeft ten doel het bieden van kansen aan kinderen tot het (doen) verwezenlijken van hun wensen, dromen en idealen. Het hoofddoel van de stichting is het financieren en begeleiden van onderwijs in ontwikkelingslanden. Dit in overleg met de lokale projectpartners, binnen een afgesproken budget en binnen een overeengekomen periode.

Daarnaast biedt de stichting materialen en activiteiten aan scholen, weeshuizen, opvangcentra en huishouden zodat er op een plezierige, leerzame manier geleefd kan worden.

Onze doelgroep

De stichting heeft gekozen om zich te richten op kinderen en jongeren. De stichting heeft hiervoor gekozen, omdat kinderen nog vol energie in het leven staan. Zij durven te dromen en nemen vaak alle kansen aan. Door bij te dragen aan activiteiten rondom onderwijs met de juiste begeleiding, kunnen zij daar nog voor de rest van hun leven profijt van hebben. De stichting zal er altijd naar streven om zowel jongens als meisjes te helpen. Zij verdienen allebei evenveel kansen.

Het bestuur

Tim Ovington – Oprichter
+31(0)623603043
Algemene zaken

Joeri van den Kieboom – Oprichter
+31(0)612987848
Cameraman/beeldmateriaal

Yorick van Nijnanten – Oprichter
+31(0)639775885
Penningmeester

Marinte Weber – Algemeen bestuurslid
+31(0)627184300 

Evelien de Vries – Algemeen bestuurslid
+31(0)624671693

Beloningen

Het vermogen wordt beheerd door twee bestuursleden. Zij hebben allebei toegang tot de bankrekening die alleen dient voor de stichting met de daarbij behorende bankpassen. Eén bestuurslid bewaakt de uitgaven en inkomsten en houdt dit bij in een overzicht. Over alle uitgaven wordt gezamenlijk besloten.

Binnen Stichting The Dream Factory is er geen sprake van een beloningsbeleid. Het geld wat binnenkomt wordt besproken in het bestuursoverleg en wordt voor een deel hiervan gereserveerd voor de vastgelegde sponsoring.

Documenten