Algemene & privacy voorwaarden

Hier kun je onze algemene voorwaarden lezen en onze zorgvuldige omgang m.b.t. de privacy.

The Dream Factory is een stichting die gevestigd is in Hoornaar. Stichting The Dream Factory staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda onder: 72452048

 

Gebruik gegevens

Afname diensten
Voor een goede uitvoering van afgenomen diensten verwerkt stichting The Dream Factory naam, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die van belang zijn met betrekking tot de uitvoering van de dienst. Dit kunnen bijvoorbeeld hosting of andere inloggegevens van systemen zijn. Stichting The Dream Factory gebruikt de gegevens dus om de dienstverlening uit te kunnen voeren op een zo goed mogelijke manier.

 

CRM systeem
De Leerfabriek gebruikt van een CRM systeem waarin bedrijfsgegevens staan vermeld: bedrijfsnaam, website, adres, e-mailadressen, contactpersonen en andere bedrijfsspecifieke gegevens die van nut zijn met betrekking tot de afname van diensten. De Leerfabriek bewaart deze gegevens zolang je klant of relatie bij ons bent. Daarna bewaren we gegevens maximaal 3 jaar na laatste oplevering.

 

Contact- & offerteformulieren
Om eenvoudig contact op te nemen met stichting The Dream Factory worden contactformulieren aangeboden op onze website of hebben wij mailadressen beschikbaar. Na het invullen van deze gegevens zullen wij de inhoud hiervan zolang bewaren als nodig is voor beantwoording en afhandeling van het bericht.

 

Analytics
Stichting The Dream Factory maakt gebruik van Google Analytics cookies om zo de gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Met andere woorden kan informatie uit de website statistieken worden gebruikt om de dienstverlening van stichting The Dream Factory te verbeteren. Website bezoeken worden getrackt met Google Analytics. In Google

Analytics heeft stichting The Dream Factory gegevens delen uitgeschakeld en is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Gegevensbehoud in Google Analytics staat ingesteld op 14 maanden.

 

Verkrijgen gegevens

Stichting The Dream Factory kan via verschillende kanalen beschikking krijgen over jouw gegevens. In de meeste gevallen ontvangen we gegevens direct van jou, omdat je die zelf aan stichting The Dream Factory hebt verstrekt. Bijvoorbeeld via het contactformulier, per e-mail of via een andere communicatiemiddel. Daarnaast kan het zijn dat stichting The Dream Factory enkele gegevens over jou als persoon verwerkt waar stichting The Dream Factory inzicht toe heeft via openbare bronnen ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

 

Rechten gegevens

Op basis van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heb je verschillenden rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die je door stichting The Dream Factory hebt laten verwerken. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien (inzage), te corrigeren (wijziging) of te verwijderen (intrekking). Dat laatste kan gevolgen hebben voor de levering van diensten aan jou door stichting The Dream Factory. Daarnaast kan je bezwaar maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens stichting The Dream Factory. Als laatste heb je de mogelijkheid om je gegevens te laten onderbrengen bij een door jou genoemde derde partij (gegevensoverdracht). Stichting The Dream Factory zal na een verzoek jouw gegevens verstrekken in een gangbare en digitale vorm.

 

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@stichtingthedreamfactory.nl.

 

Verstrekking aan derden

Verstrekking van gegevens aan derden vindt alleen plaats indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door De Leerfabriek of indien de wet of andere regelgeving dat vereist. Bij de uitvoering van de dienstverlening van De Leerfabriek kan het mogelijk zijn dat je gegevens moeten doorgegeven aan bedrijven (verwerkers). Dit zijn partijen die betrokken zijn bij onze overeenkomst. Met deze partijen zal een verwerkingsovereenkomst worden afgesloten voor optimale bescherming van je privacy. De Leerfabriek zal gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Beveiliging

Stichting The Dream Factory denkt natuurlijk aan je privacy en heeft daarom passende maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Zoals:

Onze website is beveiligd met een SSL certificaat. Vertrouwelijke informatie wordt hierdoor versleuteld verzonden.

Gebruikte software is geüpdatet.

Bij elektronische systemen maken wij alleen gebruik van beveiligde omgevingen met SSL (zoals bij onze facturatie en financiële administratie systeem) en wachtwoorden.

Via diverse maatregelen streven we dus naar een passend beveiligingsniveau.

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die worden opgeslagen op de harde schijf of geheugen van een apparaat waarmee een website wordt bezocht. Ze dienen tot doel op de gebruikerservaring op websites te verbeteren. Cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. Wij maken daarom gebruik van Google Analytics cookies, zoals eerder beschreven.

 

Wijzigingen

De inhoud van deze privacy verklaring kan in de toekomst veranderen vanwege aanpassingen rondom de regelgeving met betrekking tot bescherming van de persoonsgegevens. Raadzaam is dan ook om deze privacyverklaring regelmatig te lezen en te controleren.

 

Vragen, klachten of verzoeken

Bij vragen, klachten of verzoeken m.b.t. jouw persoonsgegevens of deze privacyverklaring kun je contact opnemen met info@stichtingthedreamfactory.nl.